Bønn Som Buldrer

Karl Einar Bøhlerengen preiket om Bønn som Buldrer den 31.Januar på TPKung. Han avsluttet taleserien "Nytt år, Nye Muligheter, Samme Problemer".
Download

Hvordan kan vi be på en måte som buldrer i himmelen? Bønner som Gud blir glad for å høre, bønner som er så barnslige at de ber om de største ting, bønner som beveger Guds hjerte. Hvordan kan vi be på en måte slik at det buldrer i våre liv? Slik at Guds vilje blir vår vilje, Hans navn blir gjort synlig gjennom våre liv.

Jesus lærer oss hvordan vi skal be. For vi har tendenser til å ha feil fokus, feil vekting, feil struktur, og feil intensjon med våre bønner. Hør denne talen for å bli inspirert til å leve et helt liv i bønn, og ha et rikt og spennede bønneliv!

Skriftsteder: 

Matteus Evangelium 6,5-13

1.Korinterbrev 14,2-4a

Jakobs brev 4,2-3

Filipperne 4,6

Powered by Cornerstone