Tentro

Tentro er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge, som er åpent for alle. Vi vil koble store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom stikkordene Opplev, Oppdag og Oppdrag!

Å velge tentro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse til miljøet i Tønsberg Pinsekirke Betania. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med tentro-året. Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra TPK Betania som står ansvarlige, men du er hjertelig velkommen til et år med tentro selv om du ikke tilhører menigheten selv.

VÅRE TENTROLEDERE:

Vår hovedleder for Tentro er vår ungdomsleder Mathias Lao. Mariann Lao vil ha ansvaret for opplegget denne sesongen. 
Gjennom tentroarbeidet ønsker de å være med å gi unge mennesker en god innsikt i Guds ord og samtidig følge ungdommene et stykke på veien, i en veldig viktig fase i livet. 
De gleder seg til å ta fatt på høstens samlinger.  
 

Hvis du vil bli tentroelev hos oss, ta gjerne kontakt med oss på post@tonsbergpinsekirke.no 

 

HVORDAN ER SAMLINGENE LAGT OPP?

Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.”

Hvordan lære noe da?

Undervisningen er laget for å involvere deg, og la deg oppleve, ikke bare høre på. Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det som relevant for deg!

Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel.

"Gjennom å oppleve og å oppdage vil vi hjelpe tenåringer å komme på sporet av hva som er deres oppdrag i livet!"

 

HVOR ER TENTRO?

Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger hver 14.dag (kan variere fra gruppe til gruppe), samt to turer i løpet av året (kan variere noe fra sted til sted). Det finnes lokale grupper mange steder over hele Norge. (Se kart på forsiden)

Ta gjerne kontakt med oss på post@tonsbergpinsekirke.no for mer informasjon.

 

HVA LÆRER MAN?

I løpet av tentro-året får du omkring 20 temaer (15 obligatoriske+x antall valgfrie=se inndeling lenger ned) som i hovedsak handler om tro, knyttet opp mot det som har med ditt liv og din hverdag å gjøre. Disse temaene blir lagt frem på mange forskjellige måter, og i den grad du blir med på det, kan du være med å forme din egen tentro-tid ved å engasjere deg i dette. Overordnede stikkord for undervisningen er oppdag, opplev, oppdrag. Her er en foreløpig oversikt over de temaene du vil komme borti: 

 

OBLIGATORISKE:

 1. Bli kjent

 2. Gud "snapper" deg

 3. En Gud her nede

 4. Hvorfor kom Jesus?

 5. Den hellige ånd - vår hjelper

 6. Bønn - om å prate med Gud

 7. Bibelen

 8. Etterfølgelse - Point of no return

 9. "Speil, speil på veggen der" - om påvirkning

 10. Sex og kjærester - hva har Gud med det å gjøre?

 11. Kirken - I <3 my church

 12. "Pay it forward" - om å gi det videre

 13. En urettferdig verden

 14. Din fortelling

 15. Hva nå?

 

VALGFRIE:

 V1. Hvordan kan jeg være sikker?

 V2. Mat, Pust og Varme=Bibel, bønn og kirke/menighet

 V3. Supernatural

 V4. Menighet 2

 V5. Relasjoner

 V6. Livets fortellinger

 V7. Veier til Gud

 V8. Tro og dåp henger sammen

 V9. Digital mobbing og massemedier

 V10. Dåp i DHÅ

 V11. Vanskelige spørsmål/Bibelzapping

 

Powered by Cornerstone