BARNEKIRKEN

BARNEKIRKEN

Ingen søndag uten! I Tønsberg Pinsekirke er barn et av satsningsområdene og et av tilbudene til barna er Barnekirken vår. Her kan barna lære Bibelhistorier og bygge relasjoner med jevnaldrende. Barnekirken skjer under den vanlige gudstjenesten og gjør det enklere for barnefamiliene å delta på disse.

Hver søndag utenom skolens ferier er det enten Barnekirke med spennende innhold, for barn fra 3 år og til og med 7. klasse. De er med på starten av gudstjenesten i hovedsalen, men går etter hvert til en egen samling. I Barnekirken er det lek og konkurranser, sang, kreativ forkynnelse og bønn.

De søndagene som er i skolens ferier (unntatt sommerferien) vil det ofte være alternativt opplegg.

 

Powered by Cornerstone