Bolivia

Villa Infantil Nueva Esperanza  -  V I N E

Barnelandsbyen "Nytt Håp"


Barnelandsbyen "Nytt Håp", ofte forkortet VINE etter det spanske navnet Villa Infantil Nueva Esperanza, ligger i Cochabamba som er den tredje største byen i Bolivia. Den startet i 1986 og feirer i 2016 sitt 30-års jubileum. 

Som navnet sier, ønsker VINE å gi nytt håp til barn og ungdommer som enten ikke har foreldre, eller har foreldre som enten ikke er i stand til å ta seg av barna sine, eller ikke ønsker å ta seg av dem. Ved å gi barna og ungdommene et trygt hjem der de får dekket sine grunnleggende behov (mat, klær, skolegang, oppdragelse), er målet å la dem utvikle seg til å bli gode samfunnsborgere som bidrar positivt i det bolivianske samfunnet.


 

Du kan få mer informasjon og få muligheten til å bli med som fast giver, her: www.vinebolivia.com

Powered by Cornerstone