Personvern

Personvern-policy

Tønsberg Pinsekirke Betania respekterer personvernet og derfor er vårt medlemsregister og nettsiden vår utviklet slik at ingen kan hente ut informasjon uten rett til det. Den som blir registrert hos oss, må selv gjøre noe aktivt for at informasjon skal bli registrert, og det kreves signatur fra den som skal registreres, ved medlemsregistrering. I forbindelse med barnevelsignelser/registrering av barn, kreves signatur av foreldre/foresatte.

 

HVILKEN INFORMASJON LAGRER VI?

Ved medlemsregistrering vil vi be om:

Navn

Adresse

Personnummer

Sivilstatus

Familietilknytning

Statsborgerskap

Generell kontaktinformasjon

Signatur


Medlemsopplysninger lagres fysisk i arkivrom og digitalt på egen datamaskin, på lokalt nettverk, innenfor brannmur. Kun et minimum ansatte har tilgang til opplysningene, som dokumentert i TPK Betania sin Internkontrollrutine IK-GDPR. Ta kontakt med oss på epost til post@tonsbergpinsekirke.no hvis du er registrert hos oss og ønsker internkontrollrutinen tilsendt i sin helhet.

Ingen opplysninger sendes til eller lagres utenfor Norge.


I forbindelse med påmelding til turer, arrangement og bestillinger vil vi be om:

Navn

Adresse

Alder eller fødselsdato

Generell kontaktinformasjon

Annen relevant informasjon (f.eks. allergier m.v.)


Vi benytter www.checkin.no til påmelding til arrangementer. De har godkjente rutiner ihht GDPR direktivet.

HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN?

Tønsberg Pinsekirke Betania vil aldri dele eller på noen måte gi videre informasjonen vi har mottatt fra deg til en 3. part, men en opplisting av alle medlemmers personnummer må hvert år sendes til Fylkesmannen i Vestfold for å bli «vasket» i Brønnøysundregistrene. Dette gjøres for å avdekke dobbeltregistreringer mot annet trossamfunn og danner grunnlag for utbetaling av statlig og kommunalt tilskudd. Tønsberg Pinsekirke Betania mottar hvert år tilskudd fra stat og kommune for hvert medlem med norsk statsborgerskap som ikke er registrert dobbelt annet sted.

For øvrig vil vi bare benytte ditt navn og din epost-adresse når vi kommuniserer med deg, ved utsendelse av medlemsinformasjon eller i påmeldingslister til turer og arrangementer m.v.

Dersom du ønsker å slette dine oppføringer hos oss er det fullt mulig, men medlemsopplysninger kan vi ikke slette helt da vi er pålagt å arkivere disse eller overlevere til Statsarkivet som kirkebøker av historisk interesse. Opplysninger slettes digitalt ved hvert årsskifte og utskrift av registrerte opplysninger arkiveres i brevordnere på avlåst arkivrom. Vi vil uansett slutte å benytte oss av informasjonen vi har mottatt fra deg.


HVILKE LOVER GJELDER?

Tønsberg Pinsekirke Betania er underlagt Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 23 og § 25 med tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 og EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), regulerer denne hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger. Rutinene er dokumentert i detalj i vår Internkontrollrutine IK- GDPR, og både denne og øvrig innsyn i registrerte opplysninger er til enhver tid tilgjengelig for våre medlemmer. Ta kontakt med vårt menighetskontor via epost (post@tonsbergpinsekirke.no) for å få tilsendt internkontrollrutinen og-/eller opplysninger registrert på din person hvis ønskelig.

 

HVIS DU GIR EN FAST GAVE TIL OSS GJELDER FØLGENDE: 
Gaven blir brukt til å realisere våre formål.
Jeg aksepterer at mine mine personalia mottas for regnskapsmessige behov, men forutsetter at de behandles konfidensielt og at de behandles i tråd med personopplysningsloven. Dette innebærer også at informasjon sendes til skattemyndighetene dersom jeg har bedt om skattefradrag for gaven.

Du kan gi fast månedlig, ved å velge trekkdato 15, 20 eller 25. Det er ingen bindingstid knyttet til avtalen. Du kan endre eller avslutte din fasttrekk-avtale via Min Side eller ved å sende en e-post til post@tonsbergpinsekirke.no
 

HVORDAN KONTAKTE TØNSBERG PINSEKIRKE BETANIA?

Du kan ringe 333 07260 eller benytte epost-adressen post@tonsbergpinsekirke.no for å komme i kontakt med oss.

 

Powered by Cornerstone