Søndagsskolen

Søndagsskolen

SØNDAGSSKOLEN

Ingen søndag uten! I Tønsberg Pinsekirke er barn et av satsningsområdene og et av tilbudene til barna er søndagsskolen vår. Her kan barna lære Bibelhistorier og bygge relasjoner med jevnaldrende. Søndagsskolen skjer under den vanlige gudstjenesten og gjør det enklere for barnefamiliene å delta på disse.

Hver søndag utenom skolens ferier er det enten søndagsskole eller Miniklubb for barn fra 3 år og til og med 7. klasse. De er med på starten av gudstjenesten i hovedsalen, men går etter hvert til en egen samling. Barna deles i to grupper; en over og en under skolealder. På Søndagsskolen er det lek og konkurranser, sang, kreativ forkynnelse og bønn.

De søndagene som er i skolens ferier (unntatt sommerferien) vil det ofte være søndagsskoleKINO.

For mer informasjon om når det er søndagsskole eller søndagsskoleKINO; se møteplanen. 

 

Powered by Cornerstone