Ledere

TPKung ledes i dag av Karl Einar Bøhlereengen og Liv Karoline Alsaker

De er ansatt som ungdomsleder og administrator i hver sin 40% stilling.