"Vi bygger en raus og inkluderende familie, for folk
i alle aldre" 

"Vi ønsker å se
mennesker bli etterfølgere
av Jesus og finne
sin plass
i denne familien"

"Vi tror at Jesus frelser,
helbreder og taler til mennesker"

"Det overnaturlige er naturlig for oss"


Nyhetsbrev fra Thailand mai 2018

Kjære venner! 
 

Jes. 42. 9 De første ting, se, de er kommet. Nå forteller jeg noe nytt. Før det spirer fram, får dere høre om det.
 

Den nye nyheten er at vi har flyttet etter ca. 10 år i vårt gamle senter, som ble fødestedet for mye av Shan arbeidets arbeid her i Nord Thailand. Når vi startet arbeidet her var det ikke bare Shan ungdommer som kom til senteret, men etter hvert var det også andre ungdommer som kom (Karen/Thai) mange av dem kom fra sine landsbyer til Chiang Mai for å studere. Pastor Assanee som vi jobbet sammen med hadde en lengsel etter å nå ut til dem, og vi startet en menighet for dem, siden vi så at de hadde behov for et åndelig hjem her i Chiang Mai. I begynnelsen var det bare 10 til 15 ungdommer som kom på møte, men nå har menigheten vokst, og det 35 til 40 som kommer på møte hver søndag, og det begynte å bli trangt i det gamle senteret.                                                           

Siden Karen/Thai menigheten har vokst, og er i stand til å stå mer ”egne ben”, har de nå funnet sitt eget sted, og blir drevet uavhengig av Shan Outreach Center. Vi er veldig takknemlig for å ha vært en del av å plante denne menigheten, og at de nå har vokst, og er i stand til å drive på egen hånd. Vi takker Gud for Pastor Assanee  og familien for deres arbeid og trofasthet i alle disse årene. Det har vært et stort privilegium å kunne jobbe sammen med han i å nå ut til Shan folket. 

    


   

Nytt Hjem For Shan Outreach Center

Vi har også flyttet senteret for Shan Outreach Center til et nytt sted, og har nå vårt senter rett ved UiO sitt kontor og Create international. Vi er veldig takknemlig for å være rett ved dem, slik vi på den måten kan samarbeide mer, og stå sterkere sammen.


  
3. etg. Meeting Point Shan Church
2. etg. Shan Outreach Center Kontor
1. etg.
Meeting Point Cafe 

Vårt nye senter er en 3 etg. bygning. På 3. etg. har vi Shan menigheten, 2. etg. har vi våre kontorer, og 1. etg. holder vi på å innrede til kafé som offisielt åpner i august. Våre Shan brødre og søstre er så begeistret for dette nye stedet. Nå har de sin egen menighet hvor de møtes hver søndag morgen, Bibelgrupper og Thai undervisning i løpet av uken, også driver de evangelisering rundt i Chiang Mai. Kafeen kommer til å gi litt inntekt, og samtidig være et senter hvor vi kan nå ut til ungdommer i området. Eak er pastor for Shan menigheten og hans kone Whell kommer til å drive Kafeen. Vi er så takknemlig for dette nye senteret som gir oss en mulighet til å nå ut til Shan i Chiang Mai, trene og disippelgjøre dem, og å uttrykke Guds kjærlighet gjennom barmhjertighets arbeid.    

   

Vi er veldig klar over at uten deres forbønner og støtte kan ikke SOC gjøre det vi er kalt til å gjøre for Shan folket. Tusen takk for at dere fortsetter å stå med oss gjennom forbønn og støtte. Må Guds fred og velsignelse være med dere.
Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Kalender

tirsdag 23. oktober 2018 kl. 19:00

Bønnebrus. Eva Olsvold Sundar leder.


fredag 26. oktober 2018 kl. 19:30

TPK Ung med Simen Trannum


søndag 28. oktober 2018 kl. 17:00

TPK17. Kristoffer Stokke taler


tirsdag 30. oktober 2018 kl. 19:00

Bønnebrus. Osvald Instebø leder


fredag 2. november 2018 kl. 19:30

TPK Ung med Kelsy Klaseie


søndag 4. november 2018 kl. 11:00

Gudstjeneste. Osvald Instebø taler. Søndagsskole. Nattverd.Alle hendelser
Her kan firma kjøpe reklame- plass, med henvising til sin egen nettside - ta kontakt med kontoret.