Årets sommergudstjenester

I sommer har vi Gudstjenester sammen med Pinsekirken Betel på Nøtterøy. Se ovewrsikten under.