"Vi bygger en raus og inkluderende familie, for folk
i alle aldre" 

"Vi ønsker å se
mennesker bli etterfølgere
av Jesus og finne
sin plass
i denne familien"

"Vi tror at Jesus frelser,
helbreder og taler til mennesker"

"Det overnaturlige er naturlig for oss"


Søndagsskolen

 SØNDAGSSKOLEN

Ingen søndag uten! I Tønsberg Pinsekirke er barn et av satsningsområdene og et av tilbudene til barna er søndagsskolen vår. Her kan barna lære Bibelhistorier og bygge relasjoner med jevnaldrende. Søndagsskolen skjer under den vanlige gudstjenesten og gjør det enklere for barnefamiliene å delta på disse.

Hver søndag utenom skolens ferier er det søndagsskole for barn fra 3 år og til og med 7. klasse. De er med på starten av gudstjenesten i hovedsalen, men går etter hvert til en egen samling. Barna deles i to grupper; en over og en under skolealder. På Søndagsskolen er det lek og konkurranser, sang, kreativ forkynnelse og bønn.

De søndagene som er i skolens ferier (unntatt sommerferien) vil det ofte være søndagsskoleKINO.

For mer informasjon om når det er søndagsskole eller søndagsskoleKINO; se møteplanen. Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Kalender

tirsdag 21. august 2018 kl. 19:00

Bønnebrus med Osvald Instebø


fredag 24. august 2018 kl. 19:30

TPK Ung


søndag 26. august 2018 kl. 11:00

Gudstjeneste. Dag Øyvind Juliussen taler. Søndagsskole.


tirsdag 28. august 2018 kl. 19:00

Bønnebrus med Dag Øyvind Juliussen


fredag 31. august 2018 kl. 19:30

TPK Ung med Nora Loland


søndag 2. september 2018 kl. 11:00

Avtakkingsfest for PastorparetAlle hendelser
Her kan firma kjøpe reklame- plass, med henvising til sin egen nettside - ta kontakt med kontoret.