Eldste

Heidi Merete Møller Karlsen
heidi-karlsen(at)hotmail.com
 
   
Ragnar Aamli
ragnar.aamli@gmail.com

Lederteamet består av pastorer, eldste og administrator.

Utvidet Ledertam består av pastorer, eldste, administrator, ungdomsleder, barneleder, sang- og musikkleder og leder for miljøteam.