"Vi bygger en raus og inkluderende familie, for folk
i alle aldre" 

"Vi ønsker å se
mennesker bli etterfølgere
av Jesus og finne
sin plass
i denne familien"

"Vi tror at Jesus frelser,
helbreder og taler til mennesker"

"Det overnaturlige er naturlig for oss"


Misjons Tivoli

Av: Liv Louise AmsrudPublisert: 02.05.2012
Missions Events Team holdt sitt andre Misjons Tivoli den 15.april for å øke kunnskap, interresse og økonomi til misjon samtidig som barn (og voksne) hadde det gøy på et mini Tivoli etter møtet.

Vi fikk høre & se hvordan barna i Barnelandsbyen "Nytt Håp" har det i Bolivia der Betania var med å starte opp virksomheten for over 20år siden!
Kollekten vi samlet inn gikk til en buss som Barnelandsbyen trenger.

Mario Lao, vår misjonær i Thailand, prekte Guds Ånd rett ned til oss og mange var utfordret og fikk forbønn.

Et levende tivoli etterfølgte møtet samt kirkekaffe. Gjennom kakelotteri, bowling & ballkast kom det inn en total av kr.4895, og kr.6043 i kollekt.
Det vil si at Pinsekirke Betania klarte å samle inn en total på kr.10938 til buss til Barnelandsbyen!! Godt jobba!

Takk for innsatsen alle sammen.
Vi er sterkere sammen! Og det gir mening!

La oss huske temaverset fra Romerne 10:14-15,
"Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?

Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet:
Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!"


Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Kalender

tirsdag 20. november 2018 kl. 19:00

Bønnebrus. Dag Øyvind Juliussen leder


fredag 23. november 2018 kl. 19:30

TPK Ung Hangout - filmkveld


lørdag 24. november 2018 kl. 14:00

Adventsfest. David Østby taler. Sang av Milly og Oddny.


søndag 25. november 2018 kl. 11:00

Gudstjeneste. Karl Einar Bøhlerengen taler. KLUBBsøndag og MINIklub


tirsdag 27. november 2018 kl. 19:00

Bønnebrus. Osvald Instebø leder


fredag 30. november 2018 kl. 19:30

TPK Ung med Simen TrannumAlle hendelser
Her kan firma kjøpe reklame- plass, med henvising til sin egen nettside - ta kontakt med kontoret.