"Vi bygger en raus og inkluderende familie, for folk
i alle aldre" 

"Vi ønsker å se
mennesker bli etterfølgere
av Jesus og finne
sin plass
i denne familien"

"Vi tror at Jesus frelser,
helbreder og taler til mennesker"

"Det overnaturlige er naturlig for oss"


Ny administrator i TPK

Tor-Jørgen Ellingsen er ansatt som administrator i TPK
og tiltrådte stillingen den 17. januar 2012.


På menighetsmøtet den 15. januar ble det vedtatt at Tor-Jørgen Ellingsen ansettes som administrator i Tønsberg Pinsekirke, i 40% stilling. Han begynte i jobben tirsdag 17. januar. Det blir spennende å styrke staben med en som kan ha fokus på de administrative oppgavene. Han vil avlaste både Oliver og Liv, med oppgaver som ikke naturlig ligger innenfor deres stillinger.

Hovedoppgaver for den nye administratoren blir å koordinere mye av det frivillige arbeidet i menigheten, samt ha ansvar for bygget, IT-ansvar osv. Han blir leder for administrasjonsrådet og vil sitte i lederskapet, med møte- og talerett.

Vi har mange spennede utfordringer foran oss, med renovering av bygg og oppfølging av virkegrenene i menigheten, så vi ønsker Tor-Jørgen lykke til og håper menigheten vil gjøre sitt til at han vil trives. Sammen kan vi utgjøre en forskjell i byen vår og skape et godt miljø for hverandre! "Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv." (Rom 12:10)Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Kalender

søndag 23. september 2018 kl. 11:00

Gudstjeneste. Evangeliesenteret. Trond Andersson Taler. KLUBBsøndg


tirsdag 25. september 2018 kl. 19:00

Bønnebrus. Osvald Instebø leder


fredag 28. september 2018 kl. 19:30

TPK Ung Hangout!


søndag 30. september 2018 kl. 11:00

Gudstjeneste. Tone Holum taler. Søndagsskolekino.


tirsdag 2. oktober 2018 kl. 19:00

Bønnebrus. Eva og Erlend Sundar leder


onsdag 3. oktober 2018 kl. 11:00

Formiddagstreff Eva Olsvold Sundar talerAlle hendelser
Her kan firma kjøpe reklame- plass, med henvising til sin egen nettside - ta kontakt med kontoret.