Teknisk

Vi har en engasjert gjeng som jobber med lyd, lys og bilde. Vi har oppdatert utstyr som gir oss et godt grunnlag for å møte de fleste lydbehov. Opdatert lysrigg med DMX styring har også gitt oss nye muligheter på lys-siden.

Vi bruker PC, med Easy Worship 2009 til visning av sanger og presentasjoner.


Leder for teknikerne: Rune Holum


Teknikerteam:

Rune Holum, Christoffer Myrheim og Mathias Cudrio.
 
 

Lydutstyr:


Instrumenter:


Lysutstyr: