"Vi bygger en raus og inkluderende familie, for folk
i alle aldre" 

"Vi ønsker å se
mennesker bli etterfølgere
av Jesus og finne
sin plass
i denne familien"

"Vi tror at Jesus frelser,
helbreder og taler til mennesker"

"Det overnaturlige er naturlig for oss"


Arbeid blant Shan folket i Thailand

Mario og Mariann Lao har drevet arbeid blant Shan folket i Chiang Mai og i Fang nord i Thailand siden 2000. Shan folket er regnet som et unådd folkeslag, med mindre enn 1 % registrerte kristne. Mange er tvunget til å flykte fra Burma på grunn av etnisk diskriminering. I Fang drives det en skole og daghjem for til sammen ca 80 barn fra 4 – 14 år. I Chiang Mai samler de 10 – 30 personer fra Shanfolket til evangelisk møte hver ukeUtskriftsversjon Utskriftsversjon

Kalender

søndag 23. september 2018 kl. 11:00

Gudstjeneste. Evangeliesenteret. Trond Andersson Taler. KLUBBsøndg


tirsdag 25. september 2018 kl. 19:00

Bønnebrus. Osvald Instebø leder


fredag 28. september 2018 kl. 19:30

TPK Ung Hangout!


søndag 30. september 2018 kl. 11:00

Gudstjeneste. Tone Holum taler. Søndagsskolekino.


tirsdag 2. oktober 2018 kl. 19:00

Bønnebrus. Eva og Erlend Sundar leder


onsdag 3. oktober 2018 kl. 11:00

Formiddagstreff Eva Olsvold Sundar talerAlle hendelser
Her kan firma kjøpe reklame- plass, med henvising til sin egen nettside - ta kontakt med kontoret.