"Vi bygger en raus og inkluderende familie, for folk
i alle aldre" 

"Vi ønsker å se
mennesker bli etterfølgere
av Jesus og finne
sin plass
i denne familien"

"Vi tror at Jesus frelser,
helbreder og taler til mennesker"

"Det overnaturlige er naturlig for oss"


Arbeid blant Shan folket i Thailand

Mario og Mariann Lao har drevet arbeid blant Shan folket i Chiang Mai og i Fang nord i Thailand siden 2000. Shan folket er regnet som et unådd folkeslag, med mindre enn 1 % registrerte kristne. Mange er tvunget til å flykte fra Burma på grunn av etnisk diskriminering. I Fang drives det en skole og daghjem for til sammen ca 80 barn fra 4 – 14 år. I Chiang Mai samler de 10 – 30 personer fra Shanfolket til evangelisk møte hver ukeUtskriftsversjon Utskriftsversjon

Kalender

fredag 22. februar 2019 kl. 19:30

TPK Ung Ikke møte - Vinterferie


søndag 24. februar 2019 kl. 11:00

Gudstjeneste. Eva Olsvold Sundar taler.


tirsdag 26. februar 2019 kl. 19:00

Bønnebrus.


fredag 1. mars 2019 kl. 19:30

TPK Ung med Karl Einar Bøhlerengen


søndag 3. mars 2019 kl. 11:00

Gudstjeneste. Karl Einar Bøhlerengen taler.


tirsdag 5. mars 2019 kl. 19:00

Bønnebrus.Alle hendelser
Her kan firma kjøpe reklame- plass, med henvising til sin egen nettside - ta kontakt med kontoret.